Цанко Христов - ,,Въпроси за проявата на Любовта. Красотата е избор."