Международен конкурс ,,Елизейски полета”

  1. ✨Фондация Елизиум Пловдив
    организира
    Международен конкурс „Елизейски полета“
    за изобразително и приложно изкуство
    и за събиране на информация с цел класификация и клъстеризация

💡ЦЕЛИ
– да стимулира въображението, образното и самостоятелното мислене;
– да популяризира европейски символи и идентичност

👥УЧАСТНИЦИ
– българи
– европейски граждани, живеещи или живяли в България
– европейски граждани с българско потекло

ГРУПИ (статус към момента на участие)
Класирането ще бъде извършено в пет групи:
– ученици и студенти в България
– български ученици и студенти в чужбина
– работещи в България, получили висше образование в чужбина
– работещи в ЕС, получили средно/висше образование в чужбина
– други

1. 🎨Изобразително и приложно изкуство

Създаване на творби (размер А4) на изобразителното и/или приложното изкуство с мотиви на Елизейски/Елисейски полета, вдъхновени от текстове от митологията, художествената литература, градоустройството и други. Участниците изрично трябва да споменат от къде е дошъл първоначалния импулс за сътворяване на творбата. Творбите ще бъдат сортирани по първоначален импулс. Участниците могат да участват индивидуално или колективно, ако всички от тях принадлежат на една от гореспоменатите групи.

2. 🗣️☁️Събиране на информация с цел класификация и клъстеризация

В “Одата на радостта”,националния химн на членките на Европейския съюз, се възпява и дъщерята от Елизиум – дете на Рая (превод Асен Разцветников), дева вдъхновена (превод Димитър Стоевски). Обръщайки специално внимание на един фрагмент от текста, който е модифициран във времето и също затруднява преводачите, може да изпращате своите предложения, какви са „модите“ на/в днешното голямо европейско семейство, които разделят обществото.

– was der Mode Schwerd getheilt – 1785, оригинал Фридрих Шилер (1759 -1805)
– was die Mode streng getheilt – 1808 поправка след смърта на автора

Предложените думи/термини ще бъдат обединени и представени като групова творба, ☁️облаци от тагове.☁️

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Международния конкурс „Елизейски полета“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на имейл info@elysium-plovdiv.eu , относно “Конкурс Елизейски полета”.
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи от етапи на конкурса, включващи участници в събития на Фоднация Елизиум Пловдив, могат да бъдат публикувани в електронните и печатните медии.
Всички творби на изобразителното и/или приложното изкуство трябва да бъдат лично предадени или изпратени най-късно до 1.05.2023 г. на адрес: 4000 Пловдив, ул. Душо Хаджидеков 2, Фондация Елизиум Пловдив, За конкурса Елизейски полета. Творбите ще се разглеждат анонимно и ще получат код за участие. За допълнителна информация и получаване на код за участие – тел. 0988783027 и info@elysium-plovdiv.eu. Думи/термини могат да се изпращат и по имейл info@elysium-plovdiv.eu с текст относно „За конкурса Елизейски полета“.
Класираните на първо, второ и трето място участници от всяка група ще бъдат отличени с грамоти и награди. Участници предложели оригинални и уникални термини ще получат специални отличия. Представените творби не се връщат на участниците. Те остават собственост на Фондация Елизиум Пловдив и се използват за благотворителни цели.

📍☀️Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 9. май 2023, деня на Европа, от 17 часа на ул. Душо Хаджидеков 2, Пловдив.

Сподели това събитие в:
Детайли за събитието
Детайли за събитието