Международен конкурс ,,Тракийски полета”

🎨Фондация Елизиум Пловдив организира
Международен конкурс „Тракийски полета“ за изобразително и приложно изкуство

😊ЦЕЛИ
– да популяризира творчеството на Ангел Каралийчев;
– популяризиране на българските традиции, обичаи и нрави;
– да формира сред изпращащите на обучение в чужбина и обучаващите се в чужбина определени нравствени и етични нагласи;
– да стимулира осмислянето на семейните взъимоотношения във времето;
– да стимулира въображението и самостоятелното мислене;

🧍‍♂️🧍УЧАСТНИЦИ
– българи
– европейски граждани, живеещи или живяли в Бъглария
– европейски граждани с българско потекло

ГРУПИ (статус към момента на участие)
Класирането ще бъде извършено в три групи
– български студенти в чужбина
– работещи в България, получили висше образование в чужбина
– работещи в ЕС, получили висше образование в чужбина

🖼️Участниците могат да участват с няколко творби, като задължително трябва да опоменат, дали са чели преди създаването на творбата за конкурса, разказа на Ангел Каралийчев „Черната порязаница“, https://chitanka.info/text/9107-chernata-porjazanitsa
Участниците могат да участват групово, ако принадлежат към едно семейство.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
Създаване на творби на изобразителното и или приложното изкуство по следните мотиви от разказа на Ангел Каралийчев „Черната порязаница“

А.
„Младият учител, бос, със запретнати крачоли, газеше росната храна, а след него съскаше желязната ролетка.“

B.
Дядо Адам… „cедна под крушата, извади една кърпа от джоба си и взе да бърше челото си, по което ралото на годините беше теглило дълбоки бразди.“ И си мисли:
– на клоните на крушата е висяла „мамината люлка“, както и „люлките на тримата му синове“;
-„жена носеше шарена зуница (шарена връв, самодивски колан), сключена отпред със седефени пафти, а на пафтите — изрязани два коня един срещу други, „с една торба и пущаше зърна в брезната“

C.
В полетата на Тракия „буйното жито, което се навеждаше пред вятъра като невяста пред свекър“. Дяди Адам … „отърси полепналите бучки от гащите си, изпъшка дълбоко и мудно закрачи към село.“

D.
„Един сух човек с гумени цървули, с червен тракийски пояс, напрашен и небръснат, влезе в кабинета на доктор“. В ръката му вързоп, a вътре „една порязаница от хляба, който е месила майчината му ръка“

E.
„в най-хубавия черноморски град“ къща c „градина с черешови дървета, масловки, рози и кактуси.“ В градината… „две врабчета, които ровеха златистия пясък, пръхнаха над порязаницата, клъвнаха само по веднъж и отлетяха.“

F.
Други мотиви от разказа на Ангел Каралийчев „Черната порязаница“.
Моля изрично да споменете цитата!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Международния конкурс „Тракийските полета“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на имейл info@elysium-plovdiv.eu , относно конкурс „Тракийски полета“.
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи от етапи на конкурса, включващи участници в събития на Фоднация Елизиум Пловдив, могат да бъдат публикувани в електронните и печатните медии.

Всички творби трябва да бъдат лично предадени или изпратени най-късно до 1.05.2023 г. на адрес: 4000 Пловдив, ул. Душо Хаджидеков 2, Фондация Елизиум Пловдив,
За конкурса Елизейски полета. Творбите ще се разглеждат анонимно и ще получат код за участие. За допълнителна информация и получаване на код за участие – тел. 0988783027 и или на info@elysium-plovdiv.eu

Класираните на първо, второ и трето място участници от всяка група ще бъдат отличени с грамоти и награди. Представените творби не се връщат на участниците. Те остават собственост на Фондация Елизиум Пловдив и се използват за благотворителни цели.

🥇🥈🥉Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 28. май 2023, европейския ден на съседите и деня на парковете, от 17 часа на ул. Душо Хаджидеков 2, Пловдив.

Сподели това събитие в:
Детайли за събитието
Детайли за събитието