Семинар Когиталност 12-13 октомври 2024: Пловдив

Семинар Когиталност 12-13 октомври 2024: Пловдив

252.00лв.

На 12-13 октомври ви каним на трансформиращо пътешествие, в което на теория и практика ще повдигнем булото на мистериите от езотеричното и духовното, като го разгледаме и обясним в научен и практически аспект! Семинар, в който необяснимото се превръща в принципи на съществуването и осъзнато творене на Всичко, което Е!

Категории: , ,

Семинар Когиталност е взаимодействие – уникално, индивидуално, съобразено с аудиторията. Затова програмата е относителна, но е базирана и развита върху принципите за развитие, законите за съществуване, върху научни открития, древни знания и убедеността, че Всеки сам твори своята реалност, Всеки Е Източник! 

Семинарът е двудневенизграден в 5 части (за всеки ден), обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. Той се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата следва групата, нейните интереси и въпроси, като се спазва развитието на основни опорни точки, за да е разбираемо съдържанието за участниците.

 

Ден 1 – Теорията

Съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е информация и енергия.

1. Материята като информация и енергия.

Светът – творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:

 • енергия и информация – експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация
 • поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс
 • странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света
 • разтегляне на пространство-времето 

2. Проявлението като модел за съществуване. Проявление на „материален свят“.

 • парадокс на близнаците – крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето. Защо всичко е Тук и Сега?
 • триединна енергия – безкраен кръговрат на съществуването
 • Трансмутация – хиперсфера. Съвет на Деветимата. Упражнения с хиперсфера.
 • Единена лична глобална отговорност (ЕЛГО) – автоматизирани процеси на съществуването. Егрегор и ноосфера.
 • Лична индивидуална отговорност (ЛИО) – взаимодействие между индивидуалност и околна среда.
 • Петте закона на Съществуването –  безкраен кръговрат и взаимовръзка между Холограма, Проявление и Източник (личност-егрегор-Потенциал).
 • поява на „материя“ (холограма) – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност; основни честоти на Проявлението.
 • холограмата като избрано ограничение на безкрайния Потенциал.
 • причини за преживяване на отделеност – защита, емоции, филтрации.
 • протон и електрон – вероятности за реализация на реалности. Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури). Упражнение за използване на протонно поле.
 • митохондриите – енергийни централи за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.