Картина 7 | Смесена техника – Размер 50х50 см | Мартин Маринов