Картина 6| Смесена техника – Размер 50х60 см | Мартин Маринов