Картина 5 | Смесена техника – Размер 50х60 см | Мартин Маринов