Картина ,, Пейзаж- дърво“ | Смесена техника – Размер 30х30 см | Мартин Маринов